Ведення книги спрощенця

Якщо у єдиноподатника запитати, з чим у нього асоціюється слово «книга», то в більшості випадків отримаємо відповідь – з Книгою обліку доходів і витрат. По суті, це головний обліковий реєстр платника єдиного податку, що відображає основні показники його діяльності. З початку цього року діють нові форми Книг платників єдиного податку, рекомендації щодо ведення яких ми і представимо в цій публікації.

Загальні вимоги

З 1 січня 2012 року введено в дію нові Книги для єдиноподатників, форми яких і порядок ведення затверджені наказом №1637:

– Приватні підприємці першої, другої і третьої групи, якщо вони не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів (далі – КУД);
– Приватні підприємці третьої групи, якщо вони є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів і витрат (далі – КУДР).

Отже, суб’єкт господарювання веде тільки одну книгу в залежності від його належності до тієї чи іншої категорії платників єдиного податку. На підставі даних КУД і кучері суб’єкти господарювання заповнюють Податкову декларацію платника єдиного податку (далі – Декларація з ЄП), тому правильність відображення даних в Книгах має дуже важливе значення.

Попутно ще раз звернемо увагу на те, що на відміну від раніше діючого порядку, підприємства-єдиноподатники, незалежно від того, є вони платниками ПДВ чи ні, тепер звільнені від ведення Книги: такі суб’єкти для формування декларації за єдиним податком використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку по доходах і видатках (п.п. 296.1.3 ПКУ).

Прошнурованная и пронумерованная КУД (КУДР) бесплатно регистрируется в органе ГНС по основному месту учета налогоплательщиков. Однако с 1 января 2012 года до момента регистрации новых Книг есть определенный временной отрезок. После регистрации новой Книги (КУД или КУДР) единоналожник может поступить одним из двух способов:

1) або перенести в неї одним рядком підсумкову суму доходів і при необхідності витрат, відображену в «старій» Книзі починаючи з 1 січня 2012 року;
2) або вести нову Книгу з моменту реєстрації (запис з 01.01.12 р до моменту реєстрації залишити в старій книзі).

Більш кращим нам представляється перший варіант, тому що дозволить вивести підсумкові показники діяльності підприємця за кожен місяць, квартал і весь 2012 рік наростаючим підсумком. І все ж краще уточнити в місцевому органі ДПС, прихильниками якого підходу є ваші податківці.

Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок, а в разі внесення виправлень у КУД і кучері новий запис засвідчується підписом платника податку (п. 3 Порядку ведення КУД, п. 3 Порядку ведення Кудрі).

Це свідчить про те, що, як і раніше, Книги потрібно вести від руки. У той же час ДПСУ у своєму листі від 26.12.11 р №10406 ​​/ 7 / 18-4017 говорить про можливе веденні облікових регістрів, а до їх числа відносяться і Книги єдиноподатників, в електронному вигляді, але для цього необхідне дотримання відповідних вимог законодавства (див. «Книги можна вести в електронному вигляді за наявності електронного цифрового підпису»).

Книги можна вести в електронному вигляді за наявності електронного цифрового підпису

Витяг з листа ДПСУ від 26.12.11 р №10406 ​​/ 7 / 18-4017

«З огляду на викладене, Державна податкова служба України не заперечує щодо ведення платниками податків в електронному вигляді документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (подача їх до органу державної податкової служби, зокрема, при проведенні перевірки) за умови дотримання платником податку вимог, визначених законодавством, а саме:

– Такі документи будуть підписуватися електронним цифровим підписом, посилений сертифікат якої подано платником податків до органу державної податкової служби відповідно до договору про визнання електронних документів, укладеного з органом державної податкової служби;

– При проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби будуть отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що відносяться до предмету перевірки ».

Книги та наймані працівники

На даний момент в чинному законодавстві немає вимоги про реєстрацію окремих Книг на кожного найманого працівника. Раніше така вимога була закладено в п. 3 Постанови №507, яке втратило свою дію з 01.01.12 р Таким чином, зараз приватний підприємець реєструє тільки одну Книгу незалежно від кількості наявних у нього працівників.

Відповідно, в Книгу підприємець вносить запис про доходи від продажу товарів (робіт, послуг), отриманих декількома найманими працівниками за день загальною сумою. При цьому підприємець в будь-якій зручній для нього формі веде внутрішній облік руху товарів і грошових коштів між ним і працівниками (якщо в цьому є така необхідність). Головне, щоб при перевірці підприємець зміг обґрунтувати наведені ним в Книзі, а потім і в Декларації з ЄП, суми.

Заповнення КУД і розділу I кучері

Перед тим як ми перейдемо до пографному вивчення порядку заповнення КУД і розділу I Кудрі (вони ідентичні), відзначимо дві важливі відмінності від колишньої Книги обліку доходів і витрат, яку вели єдиноподатники.

По-перше, в КУД відображаються тільки доходи, а понесені витрати тепер відображати не потрібно. А ось єдиноподатникам третьої групи, які є платниками ПДВ, як і раніше потрібно записувати в Книгу і свої витрати (для цього в кучері призначений розділ II).

По-друге, доходи відображаються за результатами робочого дня, протягом якого отримано дохід (п. 5 Порядку ведення КУД), тобто дохід відображається загальною сумою за день. Відповідно, тепер в Книгах не потрібно вказувати ні назва (П.І.Б.) замовника, ні номер квитанції, яка підтверджує суму отриманого доходу.

Далі детально розберемо порядок заповнення кожної графи КУД і розділу I кучері приватними підприємцями – єдиноподатниками (див. Таблицю 1).

Порядок заполнения КУД и раздела I «Доходи» КУДР

1

«Дата»
Тут вказується дата запису – робочий день, за результатами якого здійснюється запис у Книзі.
Якщо підприємець в якийсь день не отримував доходи і не ніс витрати, то за цей день робити запис в Книзі з прочерками, на наш погляд, не потрібно.
Немає необхідності і вносити з прочерками вихідні та святкові дні, в які підприємець не працював

«Дохід від провадження діяльності*»

«вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг»
2

«сума, грн.»
Тут відображаються суми, які включаються в дохід, отриманий платником єдиного податку в грошовій формі (готівковій та / або безготівковій) згідно з вимогами ПКУ. Дохід відображається за датою надходження коштів в касу або на поточний рахунок, тобто за «касовим» методом. У цій графі, зокрема, відображаються.
1) виручка від реалізації товарів (робіт, послуг). Причому якщо підприємець отримує дохід від декількох видів діяльності, то розбивати його в окремі рядки за видами доходу не потрібно. Сума виручки за день показується загальною сумою одним рядком. Якщо підприємець є платником ПДВ, то в графі 2 кучері він відображає в складі доходів суму виручки за мінусом ПДВ;
2) винагороду агента (повіреного), що діє на підставі агентського договору, договору доручення, договору транспортного експедирування. Повірений (агент), на наше переконання, має показувати в Книзі тільки суму винагороди, в тому числі і в разі, якщо він утримує її з надійшли від покупця (замовника) сум, а не отримує окремо від довірителя (виконавця). В іншому випадку (якщо посередник буде відображати в графі 2, хто проходить через нього транзитом суми), він необґрунтовано завищить свої доходи;
3) виручка, отримана платником єдиного податку-комісіонером від продажу товарів в рамках договору комісії. Підкреслимо, що комісіонер зобов’язаний включати собі в доходи всю інформацію, що надійшла суму виручки від продажу, а не тільки суму комісійної винагороди;
4) дохід від надання майна в оренду, якщо такий дохід отримано в рамках підприємницької діяльності. Якщо підприємець отримує від орендаря відшкодування комунальних послуг, то, на наш погляд, ці суми він також повинен відобразити в складі своїх доходів. Тут слід пам’ятати, що якщо фізична особа здає в оренду майно не як приватний підприємець, тобто отримує «цивільний», а не підприємницький дохід, то такі суми не відображаються у складі доходів ні в Книгах ні в Декларації з ЄП. Причому це правило діє навіть у тому випадку, якщо орендна плата надходить на підприємницький рахунок єдиноподатника, хоча такої ситуації, щоб уникнути суперечок з податківцями краще уникати;
5) дохід від продажу іноземної валюти. На нашу думку, єдиноподатник повинен включати до складу доходів позитивну різницю (при її наявності) між сумою гривень, вирученої від продажу валюти, і собівартістю такої валюти, яка визначається як еквівалент проданої валюти за курсом НБУ на дату продажу;
6) штрафные санкции (пеня, неустойка), полученные единоналожником за нарушение договорных обязательств, в том числе и по решению суда.
У графі 2 цієї статті не відображаються:
– Транзитні суми, що проходять в рамках договорів доручення, агентських договорів і договорів транспортного експедирування;
– Суми отриманих кредитів (незалежно від терміну їх повернення – до 1 року або після);
– Суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
– Пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування (п.п. 1 п. 292.1 ПКУ). Такі доходи є «цивільними» і обкладаються ПДФО в порядку, встановленому розділом IV ПКУ;
– Доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Такі доходи є «цивільними» і обкладаються ПДФО в порядку, встановленому розділом IV ПКУ;
– Позитивні курсові різниці, що виникли при перерахунку на кінець звітного періоду залишку коштів в іноземній валюті та при погашенні заборгованості, вираженої в іноземній валюті
3

«сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати, грн.»
Як випливає з назви цієї графи, тут відображається сума коштів (аванс, передоплата), що повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг) в результаті повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.
При заповненні цієї графи слід враховувати, що єдиноподатник повинен мати підтверджуючі документи про повернення коштів покупцеві (квитанція про повернення, видатковий касовий ордер тощо).
4

«скоригована сума доходу, грн. (гр. 2 – гр. 3)»
Показник цієї графи розраховується за наведеною в ній формулі (гр. 2 – гр. 3) і в подальшому бере участь при визначенні загального доходу єдиноподатника
5

«вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.»
Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) включається до доходу єдиноподатника згідно п. 292.3 ПКУ. Такий дохід відображається за датою фактичного отримання платником єдиного податку таких товарів (робіт, послуг). При безкоштовних передачах завжди проблемним є питання з визначенням вартості таких товарів (робіт, послуг). І хоча про звичайні ціни в цьому питанні в главі 1 розділу XIV ПКУ не сказано ні слова, швидше за все, при визначенні доходу за такими операціями перевіряючі ґрунтуватимуться саме на них. Причому якщо для першої і другої групи це питання не має такого важливого значення, то для інших груп платників єдиного податку, які сплачують податок за ставкою 3 або 5% від суми отриманого доходу, це питання набагато значніше. У зв’язку з цим суб’єктам господарювання слід підготуватися до питань перевіряючих про обгрунтованість такої вартості. Бажано, щоб в договорі про безоплатне надання майна або в акті прийому-передачі, накладної тощо була вказана вартість товару (робіт, послуг), який передається без оплати.
Наприклад, єдиноподатник веде свою діяльність в приміщенні, наданому йому за договором про безоплатне користування. В такому випадку рекомендуємо внести зміни в даний договір і довідково вказати суму щомісячної плати за користування таким приміщенням. Ще варіант: єдиноподатник може звернутися до незалежних експертів (наприклад, суб’єктам, які займаються оціночною діяльністю в області нерухомості) із запитом про ринкову вартість щомісячної плати за орендоване ним приміщення. Певну обраним способом суму доходу у вигляді безоплатно отриманої послуги з користування приміщенням єдиноподатник повинен щомісяця (як правило, останнім календарним днем ​​звітного місяця) відображати в графі 5 КУД і розділу I кучері.
5
Крім того, вважаємо, що в цій графі доречно відображати:
1) суми поворотної фінансової допомоги, якщо вона отримана і не повернена протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. Незалежно від того, на який термін надано фіндопомогу, при отриманні її суму не потрібно відображати в доходах. У доходи дана сума потрапить, тільки якщо вона залишиться неповерненої після закінчення 12 місяців з дня отримання (в день закінчення 12 місяців з моменту отримання такої допомоги). Якщо поворотна фіндопомога повернена протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, то в КУД (кучері) її суму відображати не потрібно;
2) суми фінансової допомоги, наданої на безповоротній основі
6

«сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, грн.»
У доходи єдиноподатника за новими правилами включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Датою відображення такого доходу є дата списання простроченої кредиторської заборгованості (п. 292.6 ПКУ).
Загальний строк позовної давності становить три роки (ст. 257 ЦКУ). При цьому відлік цього терміну починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦКУ). Наприклад, за договором термін оплати за відвантажений товар – не пізніше 30 календарних днів після відвантаження. Відповідно з 31-го календарного дня після відвантаження починається відлік трирічного строку позовної давності.
За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, закінчення строку позовної давності починається з дня, коли у кредитора виникло право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання (ч. 5 ст. 261 ЦКУ)
7

«Всього, гри. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)»
У цій графі за наведеною в ній формулі (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) визначається загальна сума доходу, оподатковуваного єдиним податком. Показник цього рядка буде враховуватися при порівнянні з граничним доходом, що дає право роботи на спрощеній системі оподаткування. Єдиноподатники третьої групи застосовують ставку 3 або 5% від суми доходу, відображеного в графі 7 КУД або кучері за підсумками звітного (податкового) періоду

«Дохід, що оподатковується за ставкою 15%»
8-9

«вид доходу» — графа 8

«сума, грн.» — графа 9
В описі до цих графах КУД і кучері сказано, що тут відображаються вид доходів (графа 8) і сума в гривнях (графа 9), які оподатковуються за ставкою 15% відповідно до пп. 2-4 п. 293.4 ПКУ.
У свою чергу, згідно з п. 293.4 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15%:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 1, 2 і 3 п. 291.4 ПКУ;
2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи (єдиноподатники гр. 3 сплачують з такого доходу звичайну ставку податку);
3) до доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
Як випливає з самих форм Книг, в графах 8 і 9 не відбиваються доходи в сумі перевищення встановленого річного обсягу доходів (для першої групи – понад 150 тис. Грн., Для другої групи – понад 1 млн грн., Для третьої групи – 3 млн грн.) – вони вказані в п.п. 1 п. 293.4 ПКУ. Отже, нічого не залишається, як відображати ці суми в графі 2 КУД і кучері

Порядок заполнения раздела II КУДР

Підприємці-єдиноподатники третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть кучері і відображають в ній не тільки доходи, а й понесені витрати. Використовуйте секцію II Кудрі, порядок заповнення якого представлений в табл. 2. Відзначимо, що відомості про понесені підприємцем витрати для цілей оподаткування єдиним податком носять довідковий характер, вони не відображаються в Декларації з ЄП і не впливають на розмір єдиного податку. Проте невідображення цих даних в кучері тягне за собою накладення на підприємця адміністративного штрафу за неналежне ведення обліку доходів і витрат по ст. 164 1 КпАП у розмірі від 51 до 136 грн.

Порядок заповнення розділу II

1

«Дата»
Вказується дата здійснення запису в Книзі.
Згідно п. 5 Порядку ведення кучері записи в ній робляться за підсумками робочого дня, в якому отримані доходи або понесені витрати.

«Витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг)»
2, 3

«вид витрат» — графа 2

«сумма без ПДВ, грн.» — графа 3
Згідно п. 6.5 Порядку ведення Кудрі в графах 2 і 3 відображаються витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ, в тому числі:
– Суми які сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизу);
– Суми ввізного мита;
– Суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку (за винятком ПДВ);
– Транспортно-заготівельні витрати;
– Інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.
Єдиноподатник заповнює графи 2 і 3 на дату фактичного здійснення таких витрат, тобто за фактом їх оплати. Таким чином, підставою для внесення запису про понесені витрати в розділі II кучері є підтверджуючий документ про перерахування коштів з поточного рахунку підприємця або про оплату витрат готівковими коштами (банківська виписка, корінець прибуткового касового ордера, квитанція про оплату, чек РРО тощо .). Відзначимо, що підприємець не повинен кожну оплату постачальникам показувати в графах 2 і 3 окремими рядками. Якщо протягом дня єдиноподатник сплатив кошти за товари (роботи, послуги) декільком постачальникам, то в графі 2 можна записати «придбання товарів (робіт, послуг)», а в графі 3 – вказати загальну суму таких витрат за день. Комісіонер відображає в цій графі суми перераховані комітенту від реалізації товарів (робіт, послуг), проданих в рамках таких договорів.

Що стосується виплат довірителям (виконавцям) за договорами доручення, агентськими договорами та договорами транспортного експедирування, то, на наш погляд, єдиноподатник не повинен відображати їх в кучері складі витрат. Підприємець не придбаває товари (робіт, послуг) в рамках цих договорів, він лише виступає від імені довірителя (виконавця) в операціях з продажу таких товарів (робіт, послуг). Ці суми є для підприємця транзитними, тому не підлягають відображенню ні в складі доходів, ні у складі витрат (1)
4

«Витрати на оплату праці найманих працівників, грн.»
У цій графі відображається нарахована сума зарплати найманим працівникам без відрахування утриманої суми ПДФО і ЄВС «знизу» (тобто «брудна» сума зарплати).
Запис в графі 4 здійснюється на дату фактичного здійснення витрат, тобто в день виплати зарплати
5

«Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, грн.»
У цій графі відображається сума ЄВС «зверху», нарахована на зарплату найманих працівників. Запис в кучері робиться в день фактичної сплати цієї суми.
Сплачений єдиноподатником ЄВС «за себе» (34,7% від МЗП, що діє у відповідному місяці), на нашу думку, в графі 5 не відбивається. Ця сума наводиться в графі 6 розділу II кучері
6

«Інші витрати, грн.»
Тут відображаються всі інші витрати, які знайшли відображення в попередніх графах розділу II Кудрі, які несе єдиноподатник в рамках підприємницької діяльності (п. 6.8 Порядку ведення Кудрі). Сюди, зокрема, відносяться витрати на:
– Зв’язок (телефон, Інтернет);
– Оренду;
– комунальні платежі;
– Сплату єдиного податку;
— уплату ЕВС «за себя»;
— рекламу;
– послуги нотаріуса;
– Інші податки і збори, сплачені платником єдиного податку (крім сум утриманого ПДФО і ЄВС з зарплати найманих працівників);
– Відсотки за кредит. Що стосується оплати тіла кредиту, то, на нашу думку, ці суми не повинні включатися до витрат підприємця (при отриманні кредиту підприємець не відображає доходи, а при його поверненні не повинен відображати витрати) (1) .
Вартість придбаних платником єдиного податку, в тому числі і як суб’єктом господарювання, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів) в кучері, по всій видимості, відображати не потрібно. Аналіз п.п. 1 п. 292.1 ПКУ наводить на думку, що витрати на придбання таких об’єктів (навіть якщо вони використовуються у підприємницькій діяльності), так само, як і наступні доходи в разі їх продажу, виведені законодавцями з підприємницьких доходів-витрат
7

«Всього, гри. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)»
У цій графі визначається загальна сума понесених підприємцем витрат згідно з формулою (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)
(1) Чіткий перелік витрат єдиноподатника в главі 1 розділу XIV ПКУ не встановлено. На нашу думку, доходи і витрати підприємця повинні бути збалансовані: якщо певні суми не включаються до доходів при їх отриманні, то і при їх перерахування їх не треба відображати у складі витрат. У той же час сума відображених платником єдиного податку витрат в кучері, як ми говорили вище, носить довідковий характер і не впливає на об’єкт оподаткування, тому не виключаємо бажання перевіряючих бачити тут будь-які фактичні витрати коштів в ході ведення ними підприємницької діяльності в готівковій або безготівковій формі.

На завершення відзначимо, що в представленому матеріалі ми висловили своє бачення порядку заповнення єдиноподатниками головних в їх підприємницької діяльності Книг. Сподіваємося, що в недалекому майбутньому ДПСУ прояснить спірні моменти, порушені в цій статті, а поки цього не сталося, кожному підприємцю слід виробити свою позицію щодо порядку ведення обліку доходів і витрат, спираючись в тому числі і на сьогоднішній матеріал.

Дата актуалізації статті – 2012р.

Податкове право

20.10.2013

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом