Ведення підприємницької діяльності в різних містах

Досить часто виникає ситуація, коли підприємець зареєстрований в одному місті, а вести діяльність – наприклад відкрити магазин, йому необхідно в іншому місті.
Чи можна вести таку діяльність, як правильно її організувати і буде предметом розгляду.

Перереєстрація в податковій та Пенсійному фонді не потрібна

Щоб відкрити нову торгову точку (магазин в іншому місті), підприємцю не потрібно проходити перереєстрацію в податковій інспекції або в Пенсійному фонді за місцем відкриття другого магазину. Реєстрація в цих органах здійснюється тільки за місцем проживання підприємця, тому якщо воно не змінюється, то і перереєстрація не потрібна.

Дозвільні документи

Відкриваючи магазин в іншому місті, підприємцю необхідно отримати:
– Дозвіл органів державного пожежного нагляду;
– Дозвіл СЕС.

Крім того, підприємець як власник або орендар приміщення під магазин може почати діяльність по так званому декларативним принципом, надавши декларацію відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Зазначена декларація повинна бути надана до органу державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи магазину.

Дозвіл СЕС. Для початку роботи магазину підприємцю також необхідно отримати дозвіл СЕС.
Узгодження з органами СЕС здійснюється в формі санітарно-епідеміологічної експертизи і отримання позитивного висновку. Без позитивного висновку забороняються використання та функціонування об’єктів.
В даний час відсутній нормативний документ, який регламентує порядок отримання висновків про відповідність об’єкта санітарним нормам.
На практиці органи СЕС підходять до вирішення даного питання двома шляхами:
1) видають висновок про відповідність об’єктів санітарним нормам у вигляді листів, складених у довільній формі (у відповідь на письмове звернення підприємців щодо отримання такого висновку, складеного також в довільній формі),
або
2) використовують у своїй роботі норми і правила втратило чинність, але дає хоч якесь уявлення про порядок підготовки висновків Положення про порядок видачі висновків про відповідність об’єкта санітарним нормам.

Ліцензії

Питання про необхідність переоформлення ліцензії у разі відкриття підприємцем другої торгової точки в іншому місті вирішується таким чином:
– Ліцензія, видана центральним органом виконавчої влади (міністерства та інші органи), дійсна на всій території України, тому переоформляти її не потрібно. Отже, якщо на торгівлю в одному місті підприємець отримав таку ліцензію, то на торгівлю в іншому місті він може отримати копію цієї ліцензії, засвідчену органом ліцензування. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається фізичній особі – підприємцю на кожне місце здійснення господарської діяльності. За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі 17 грн .;
– Ліцензія, видана місцевим органом виконавчої влади або спеціально уповноваженим органом виконкому, дійсна тільки на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (в основному області). Тому, щоб здійснювати діяльність в інших областях, потрібно додатково отримати таку ж ліцензію у відповідній області.
Перелік видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, встановлений Законом про ліцензування.
Крім того, якщо в магазині планується реалізовувати алкогольні напої та тютюнові вироби, то на роздрібну торгівлю такими товарами потрібно отримати відповідні ліцензії: окремо на роздрібну торгівлю алкоголем і окремо на роздрібну торгівлю тютюном.

Зміни до Свідоцтва єдиноподатника

Нагадуємо, що право працювати на єдиному податку мають підприємці, які в установленому порядку отримали Свідоцтво платника єдиного податку.
«Місце провадження господарської діяльності» є одним з обов’язкових реквізитів Свідоцтва.
В раніше видане Свідоцтво податковий орган може внести зміни в день подачі єдиноподатником відповідної заяви.
Чинним законодавством вказівку в Свідоцтві декількох місць здійснення госпдіяльності не передбачено, але і заборони на вказівку кількох місць теж немає.
У той же час за невнесення до Свідоцтва ще одного або декількох місць ніяких штрафів і покарань, наприклад у вигляді анулювання Свідоцтва, не передбачено. Тому що серед причин для анулювання Свідоцтва, немає такої, як невнесення і / або несвоєчасне внесення змін до нього. Тому невнесення до Свідоцтва ще одного місця здійснення госпдіяльності (нового міста, в якому відкрито другий магазин), нічим підприємцю не загрожує.
Також слід знати, що якщо магазин відкрив підприємець-єдиноподатник, то в магазині необхідно мати копію Свідоцтва єдиноподатника, і тим більше бажано, щоб адреса другого магазину був в ньому вказано (щоб уникнути непорозумінь і додаткових проблем з податковими органами за місцем розташування другого магазину) .

Куточок покупця в новому магазині

У новому магазині обов’язково потрібно розмістити Куточок покупця. Куточок покупця повинен містити:
– Найменування власника;
– Книгу відгуків і пропозицій;
– Адреси та номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
а також, якщо є:
– Торговий патент;
– Ліцензію (копію ліцензії).
Розміщувати в Куточку покупця інші документи ніякої необхідності немає.

Наймані працівники

Далі розглянемо проблеми, які пов’язані з відкриттям магазину в іншому місті і наймом працівників для нього. Одна з них стосується їх прийому на роботу, а інша – звільнення.
Прийом на роботу. Відкриваючи магазин в іншому місті, підприємець обов’язково зіткнеться з необхідністю наймати працівників (продавців, комірників і т.п.) серед місцевих жителів.
Тут лише зупинимося на проблемі, яка виникне у підприємця в зв’язку з реєстрацією трудового договору між підприємцем і найманим працівником.
Трудовий договір реєструється в центрі зайнятості за місцем проживання підприємця.
Реєстрація трудового договору проводиться в тижневий термін з моменту фактичного допуску працівника до роботи. При цьому фактичним допуском вважається виконання роботи працівником за розпорядженням або з відома роботодавця.
Реєстрація трудового договору може проводитися або в присутності найманого працівника, або без нього. Якщо реєстрація проводиться без найманого працівника, то в центр зайнятості крім інших документів необхідно надати підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках з нотаріально засвідченої підписом працівника. Але на практиці нотаріуси відмовляються засвідчувати підпис працівника на трудовому договорі, посилаючись на Порядок вчинення нотаріальних дій, яким вони керуються в своїй роботі. В результаті єдиною можливістю підприємця зареєструвати трудовий договір у центрі зайнятості є наявність самого працівника. Тобто підприємець повинен розуміти, що в разі відкриття другого магазину в іншому місті йому доведеться возити найманих працівників в центр зайнятості в своєму місті для реєстрації трудових договорів з ними.
Крім того, після реєстрації трудового договору центр зайнятості повинен проінформувати Пенсійний фонд про проведення державної реєстрації трудового договору між підприємцем і працівником не пізніше наступного робочого дня після її проведення. Разом з тим на практиці Пенсійний фонд просить роботодавців-підприємців надавати копії трудових договорів, укладених з найманими працівниками та зареєстрованих в центрі зайнятості. Правда, ця ситуація стосується всіх без винятку підприємців, які реєструють трудові договори в центрах зайнятості, а не тільки тих, хто відкриває магазин в іншому місті.
Звільнення. Проблема звільнення працівника знову ж буде пов’язана з можливістю або неможливістю привезти звільненого працівника в центр зайнятості за місцем проживання підприємця.
В абзаці другому пункту 9 Порядку №260 встановлено можливість зняття трудового договору з реєстрації підприємцем (його уповноваженою особою) в односторонньому порядку (за відсутності звільненого працівника), за умови подачі в центр зайнятості наступних документів:
1) примірника трудового договору підприємця;
2) заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;
3) копій документів, що підтверджують:
– Напрямок працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Якщо вручити поштове відправлення неможливо – подаються копії підтвердних документів;
– Проведення передбаченого законодавством остаточного розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати працівника.
Тобто, якщо має бути звільнення «з проблемами», роботодавець повинен:
– Направити працівникові поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір, дату такого розірвання і датою походу в центр зайнятості для зняття трудового договору з реєстрації, а також про необхідність отримати остаточний розрахунок в день звільнення. В результаті у підприємця буде на руках повідомлення про те, що працівник лист отримав, а значить, сповіщений про необхідність прийти в центр зайнятості для зняття трудового договору з реєстрації і дату такого походу;
– Розрахувати і нарахувати всі належні до виплати працівникові, що звільняється суми;
– В день звільнення зняти з поточного рахунку в банку грошові кошти для виплати належних працівникові сум і перерахувати ПДФО та ЄСВ, утриманий з таких сум, ЄСВ, нарахований на такі суми. Якщо протягом 3 робочих днів працівник не з’явиться на роботі, грошові кошти, які повинні були бути виплачені працівнику, депонуються (повертаються назад в банк), а в платіжній відомості вказується депонированная сума.
Після того як всі необхідні документи, перераховані вище, будуть зібрані, роботодавець (його уповноважена особа) може звертатися в центр зайнятості для зняття трудового договору з реєстрації без працівника. Відзначимо, що на практиці в деяких центрах зайнятості наполягають на наявності працівника при знятті трудового договору з реєстрації, вказуючи на те, що термін, протягом якого розірваний договір повинен бути знятий з реєстрації, законодавчо не встановлено і вони готові почекати, поки звільнений працівник одумається і погодиться прийти в центр зайнятості. Разом з тим при виконанні підприємцем вимог абзацу другого пункту 9 Порядку №260 вони зобов’язані знімати трудові договори з реєстрації за відсутності працівника. Про це, зокрема, йдеться в рішенні ВСУ «Про відновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення компенсації за невикористані щорічні відпустки» від 08.06.2011 р №6-50815св10. Розірвання трудового договору без найманого працівника має бути проведено в вищезазначені терміни – протягом 3 робочих днів з дня звернення.
Працівник, який був відсутній під час зняття з реєстрації трудового договору, може згодом звернутися в центр зайнятості для проставлення в його екземплярі трудового договору відмітки про зняття такого договору з реєстрації. Така відмітка проставляється відповідальною особою центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення. Якщо для працівника це місце роботи було основним, запис в трудовій книжці про його звільнення засвідчується посадовою особою центру зайнятості в зазначеному вище порядку.

Корпоративне право

20.10.2013

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом