Оподаткування продажу частки в статутному фонді

Не секрет, що внесення коштів в уставноq фонд не обкладається податком. Відбувається це тому, що законодавець вважає корпоративне право інвестиційним активом – який підлягає оподаткуванню при його продажу.

Саме тому, при всіх операціях з передачі права власності на свою частку в статутному фонді ТОВ важливо враховувати вимоги податкового кодексу.

Отже, порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом 4 ПКУ. Для цілей даного розділу корпоративні права підпадають під поняття «інвестиційний актив».

Доходи від операцій з інвестиційними активами оподатковуються за правилами, встановленими п. 170.2 ПКУ.

Згідно п. 170.2.1. ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно. Звітним періодом для цілей оподаткування інвестиційного прибутку є календарний рік.

Згідно з п.п. 164.2.9 ПКУ до загального оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах.

Не підлягає оподаткуванню та не включається до оподатковуваного доходу платника податку, який здійснював операції з інвестактивами:

1) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в 2012 році – 1500 грн .;

2) дохід, отриманий платником податку у вигляді процентів, нарахованих на цінні папери, емітовані Мінфіном, і на боргові зобов’язання НБУ;

3) дохід, отриманий платником податку в результаті відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадбанку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також дохід, отриманий таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі;

4) інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями НБУ і казначейськими зобов’язаннями України, емітованими Мінфіном, в тому числі від зміни курсу іноземної валюти.

Облік доходів, отриманих від продажу інвестиційних активів, і витрат, понесених у зв’язку з їх придбанням, платник податку веде самостійно.

За підсумками звітного року платник податків за кожним фінансовим активом визначає фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток).

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу.

При цьому п. 170.2.2 ПКУ до продажу інвестиційного активу прирівняні також операції з:
– Обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;
– Поворотного викупу або погашення інвестиційного активу, який належав платнику податку, його емітентом;
– Поверненню платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

До придбання інвестиційного активу прирівняні операції по внесенню фізичною особою коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи – резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, яка дорівнює сумі державного мита та ПДФО, сплачених у зв’язку з таким даруванням чи успадкуванням.

Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виходить від’ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

Корпоративне право

20.10.2015

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом