Яке порушення вважається “триваючим”?

Яким чином визначається «день вчинення правопорушення» і яке правопорушення може вважатися триваючим відповідно до ст. 38 КпАП?
* * *

У справах про вчинення адміністративних правопорушень краще користуватися допомогою адвоката.

Статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення України (далі – КУпАП) встановлено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КпАП підвідомчі суду (судді). Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КпАП або інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три місяці з дня його виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених у частині третій ст. 38 КпАП (адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення).

З огляду на вимоги ст. 38 КпАП, адміністративні правопорушення поділяють на триваючі правопорушення та правопорушення, що мають разовий характер. Обчислення строків адміністративного стягнення залежить від його виду. При цьому ст. 38 КпАП встановлено строки, після закінчення яких виключається накладення адміністративних стягнень. За цих обставин не може бути розпочато провадження у справі, а розпочате підлягає закриттю (п. 7 ст. 247 КпАП). За загальним правилом адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.

Таким чином, для більшості правопорушень протягом терміну залучення до адміністративної відповідальності починається з дня вчинення правопорушення. Що стосується визначення поняття «триваюче правопорушення», то чинне законодавство його не містить. На думку Міністерства юстиції України, триваючому правопорушенні є проступки, пов’язані з тривалим, безперервним невиконанням обов’язків, передбачених правовою нормою. Такі правопорушення припиняються виконанням регламентованих обов’язків або залученням винного в невиконанні особи до відповідальності. Як правило, ці правопорушення є наслідками протиправного бездіяльності. За невиконання вимог чинного законодавства встановлена ​​адміністративна відповідальність.

Вважаємо, що тривають правопорушення припиняються, якщо факт цих правопорушень виявлено компетентним органом при проведенні перевірок (наприклад, при виявленні таких проступків: відсутність обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов’язкову форму обліку (обліку результатів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства), бухгалтерського обліку об’єктів оподаткування, ведення його з порушенням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інші правопорушення, пов’язані з нарахуванням податків, встановити які можна лише під час документальної перевірки на підставі первинних документів). Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладено в строк не пізніше ніж через два місяці з дня його виявлення (з дати складання та підписання акта перевірки).

До адміністративних правопорушень, які мають разовий характер, належать такі проступки: несвоєчасне подання декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень на внесення платежів до бюджетів та державних цільових фондів тощо День вчинення правопорушення – це, наприклад, дата порушення граничного терміну подання декларації про доходи до податкового органу, порушення граничного терміну подання до установ банків платіжних документів по сплаті податків, зборів і т.п. Стягнення за такі адміністративні правопорушення може бути накладено в строк не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення. При вирішенні питання про віднесення адміністративного правопорушення до категорії тривають правопорушень або правопорушень, що мають разовий характер, необхідно враховувати суть порушення.

Дата актуалізації статті – 2012р.

Консультації

20.10.2012

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом