Що потрібно знати при укладанні договору

Будь-яка господарська операція зазвичай починається з укладення договору. Складаючи договір, перш за все звертайте увагу на те, хто є вашим контрагентом (юридична або фізична особа), на його податковий статус, а також на повноваження особи, яка підписує документ. Адже від цього залежить багато чого: в якій формі укладати договір, які умови і реквізити треба в нього включити, які податкові наслідки і економічна вигода господарської операції … У цій консультації розглянемо основні правила укладання договору.

Також, ми можемо допомогти вам скласти або проаналізувати договір .

У той же час, звертаємо вашу увагу, що найбільш ефективно постійний юридичний супровід вашої діяльності адвокатом.

Вимоги законодавства до договору

Сформулюємо основні правила, яких необхідно дотримуватися при укладанні договору, керуючись при цьому ст. 203 ГК:

1. Договір повинен бути укладений у встановленій законом формі.
2. Особи, що укладають договір, повинні мати необхідний обсяг повноважень і мати відповідну дієздатністю, необхідної для здійснення даної угоди.
3. Зміст договору не повинно суперечити чинному законодавству, а повинно відповідати всім його вимогам (в т.ч. про наявність істотних умов).
4. Договір повинен бути спрямований на реальне настання обумовлених ним правових наслідків, а волевиявлення кожної зі сторін договору має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Форма договора

Договори можуть укладатися в усній або письмовій формі. Нерідко договори, складені в письмовій формі, підлягають також нотаріальному посвідченню та / або державній реєстрації.

Усна форма договору застосовується в тих випадках, коли укладається договір, який повністю виконується в момент його укладення (наприклад, в роздрібній торгівлі). Однак якщо покупцем (отримувачем послуги) за усним договором є юридична особа, то продавець (виконавець) зобов’язаний видати йому документ, що підтверджує підставу для придбання і суму отриманих грошей, наприклад, рахунок-фактуру, накладну на товар і т.д. (ст. 206 ЦК).

Письмова форма договору (ст. 208 ЦК) є обов’язковою для договорів, що укладаються:

• між юридичними особами;
• між фізичною та юридичною особою (крім договорів, які повністю виконуються в момент їх здійснення);
• між фізичними особами на суму, що перевищує 20 НМДГ (340 грн.).

Крім того, письмова форма є обов’язковою, коли це прямо передбачено законодавством (наприклад, договір про неустойку повинен бути в письмовій формі).

Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо:

• сторонами підписаний єдиний документ з назвою «Договір», в якому зафіксовані всі істотні умови і на якому є підписи обох сторін;
• сторони обмінялися письмовими документами (наприклад, відбувся обмін листами, телеграмами, рахунками, нарядами). При такому способі оформлення договору важливо пам’ятати, що письмові документи обов’язково містять всі істотні умови договору і повинні бути підписані повноважними представниками сторін.

Письмовий договір повинен мати такі реквізити:

• власноручний підпис кожної зі сторін (її представника). Зверніть увагу: факсимільний підпис або підпис, проставлена за допомогою інших механічних або технічних засобів, допускається на договорі, тільки якщо між його сторонами є відповідна угода про це, що містить зразки їх власноручних підписів (ч. 3 ст. 207 ЦК);
• друк на договорі. Друк буде відсутній на договорі, тільки якщо сторона договору – фізична особа, в тому числі підприємець, що не має печатки (Лист №7669).

Нотаріальне посвідчення договору проводиться в разі, якщо:

• така вимога прямо передбачає закон (в таблиці на наступній сторінці ми привели вимоги законодавства до форми договору для найбільш поширених на практиці видів договорів);
• на нотаріальному посвідченні наполягає хоча б одна зі сторін договору. Зауважимо, що за бажанням сторін будь-якого договору може бути посвідчений нотаріусом.

Недотримання нотаріальної форми договору тягне за собою нікчемність договору (ст. 220 ЦК). Нагадаємо, нікчемний договір – це різновид недійсного договору, причому судове підтвердження його недійсності в даному випадку не потрібно.

Державна реєстрація договору здійснюється, коли це прямо передбачено законом. Як правило, договори, які підлягають нотаріальному посвідченню, підлягають і державної реєстрації (наприклад, договір купівлі-продажу нерухомості). Держреєстрація договорів проводиться нотаріусами на підставі Порядку №671. Разом з тим для окремих видів договорів, зокрема договорів оренди земельних ділянок, встановлений особливий порядок реєстрації.

Пам’ятайте, що від того, хто є вашим контрагентом (юридична або фізична особа), в деяких випадках буде залежати форма договору. Наприклад, для укладення договору оренди транспортного засобу між двома юрособами достатньо простої письмової форми. Якщо ж однією зі сторін договору є фізична особа, договір підлягає нотаріальному посвідченню.

зміст договору

Зміст договору становлять його умови. Один із принципів договірних відносин – свобода договору (ст. 627 ЦК) – полягає, зокрема, в свободі визначення умов договору. Проте сторони договору не так вже й вільні у виборі умов, адже будь-який договір повинен містити істотні умови. Якщо в договорі відсутня одна з обов’язкових істотних умов, він може бути визнаний неукладеним.

Згідно ст. 638 ЦК істотними є:

• умови про предмет договору;
• умови, визначені як істотні законом або необхідні для договорів даного виду. Наприклад, ст. 15 Закону №161 передбачено суттєві умови, які слід включати в договір оренди землі;
• всі умови, на наявності яких наполягає хоча б одна зі сторін договору.

Для господарського договору обов’язковим є також дотримання вимоги ст. 180 ГК про наявність в ньому таких істотних умов, як предмет, ціна і термін дії.

Відзначимо, що для багатьох видів договорів розроблені і затверджені типові і зразкові форми договорів, які використовуються як зразки при складанні договорів. Причому застосування типових форм обов’язково тільки в тому випадку, якщо це передбачено законом. Так, при складанні договору оренди державного і комунального майна не обійтися без використання типової форми, затвердженої Наказом №1774, адже це передбачено ч. 2 ст. 10 Закону №2269.

Найчастіше закон не наполягає на обов’язковому застосуванні типових форм договорів, тоді ці форми використовуються як рекомендовані, щоб полегшити процес складання договору. Наприклад, зразок форми договору підряду в капітальному будівництві затверджена Наказом №3. Використовувати цю форму зовсім необов’язково, але вона допоможе при підготовці зазначеного договору підряду.

Договір купівлі-продажу і поставки
Якщо предметом договору виступає земельна ділянка, цілісний майновий комплекс, житловий будинок або інше нерухоме майно, договір укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та держреєстрації
Ст. 655-714 ГК, ст. 264-271 ХК
Основні умови договору купівлі-продажу – предмет, ціна і термін. Важлива умова даного виду договору – порядок оплати. Ця умова може передбачати можливість відстрочки або розстрочки платежу.

Договір поставки є різновидом договору купівлі-продажу, але для нього крім вимог ГК про купівлю-продаж повинні виконуватися норми ГК, що передбачають вимогу про те, що асортимент поставки повинен бути зазначений в специфікації, а умови поставки повинні викладатися відповідно до Правил ІНКОТЕРМС
Договір міни (бартеру)
Ст. 715-716 ГК, ст. 293 ХК
На цей вид договору поширюються загальні правила про договір купівлі-продажу і поставки. У ньому обов’язково вказується вартістьобмінюваного товару (майна). Укладаючи такий договір, врахуйте, що деяким контрагентам здійснення бартерних операцій заборонено, наприклад єдинникам – юрособам.

Договір оренди (майнового найму)
1. Договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.
2. Договір оренди будівель, капітальної споруди (або його частин) на термін 3 роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та держреєстрації.
3. Договір оренди транспортного засобу, якщо одна зі сторін – фізособа, повинен бути нотаріально посвідчений
Ст. 759-826 ГК, ст. 283-292 ХК; Законы №161, №723, №2269
Предметом договору може виступати тільки індивідуально визначене неспоживна майно. Обов’язкова умова договору оренди – розмір плати за користування майном. Якщо ж договором передбачено, що майно передається в користування безкоштовно, то це вже зовсім інший вид договору – позика або безкоштовне користування майном (ст. 827 ЦК). Крім розміру орендної плати, в договорі слід вказати періодичність і терміни її виплати, форму (грошова, натуральна, змішана) і умова про індексацію орендної плати. У договорі важливо також визначити порядок здійснення ремонтів і поліпшень орендованого майна. Не забудьте передбачити механізм оформлення передачі майна в оренду і його повернення. Для цієї операції можна використовувати або Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів типової форми №ОЗ-1 (затверджена Наказом №352), або акт довільної форми із зазначенням в ній всіх необхідних реквізитів

Договір позики
Цей договір повинен бути укладений у письмовій формі:
– Якщо сума позики перевищує в 10 разів розмір НМДГ (тобто становить понад 170 грн.);
– Якщо позикодавцем є юридична особа
Ст. 1046-1053 ГК
Предметом договору можуть бути як грошові кошти, так і речі, але не будь-які, а тільки ті, які визначені родовими ознаками. Тому не можуть бути предметом договору позики речі, визначені індивідуальними ознаками. Наприклад, не можна взяти в борг будівля (його можна передати на час за іншим договором – оренди).
Договір позики є реальним, тобто вважається укладеним не з моменту його підписання сторонами, а з моменту передачі грошей або речей (ст. 1046 ЦК).
Крім предмета договору в текст обов’язково слід включити умова про термін повернення позики, в іншому випадку операція може бути розцінена як безоплатна передача майна (дарування)

Договір про надання послуг
Укладається в простій письмовій формі
Ст. 901-907 ГК
За загальним правилом виконавець зобов’язаний надавати послугу особисто, якщо інше не передбачено договором.
Тому, якщо для надання послуг знадобиться залучити третю сторону, таку можливість для виконавця потрібно прописати в договорі. Не забудьте і про оформлення акта приймання-передачі наданих послуг (терміни, зміст, порядок пред’явлення претензій у разі неякісного надання послуг)

Договір про виконання робіт
Ст. 837-900 ГК
У договорі слід обумовити можливість або неможливість підрядника залучати для виконання робіт субпідрядників. Важлива умова договору – чиї матеріали використовуються для виконання робіт, а також необхідні вимоги до цих матеріалів (ціна, якість і т.д.). Договір підряду передбачає наявність кошторису, вказівка ​​на те, в чиї обов’язки входить її складання. Важливі умови цього виду договору – терміни і порядок приймання-передачі результатів виконаних робіт. Особливі вимоги пред’являються до договорів будівельного підряду нормами спеціального законодавства

Дата актуалізації статті – 2012р.

Консультації

20.10.2013

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом