КВЕД 2005 та 2010 – який застосовувати?

У 2012 році одночасно діють дві класифікації видів економічної діяльності: ДК 009: 2005 та ДК 009: 2010. На який із них орієнтуватися при вказівці виду діяльності при переході на спрощену систему оподаткування? Чи треба отримувати оновлену статсправку?
* * *

Дійсно, згідно з наказом Держспоживстандарту від 29.11.10 р №530 було внесено зміни до наказу Держспоживстандарту від 11.10.10 р №457, завдяки чому в 2012 році одночасно діють дві однакові за призначенням класифікації видів економічної діяльності:

1) Класифікація видів економічної діяльності ДК 009: 2005, затверджена наказом Держспоживстандарту від 26.12.05 р №375 (далі – Класифікація ДК 009: 2005);

2) Класифікація видів економічної діяльності ДК 009: 2010, затверджена наказом Держкомтехрегулювання від 11.10.10 р №457 (далі – Класифікація ДК 009: 2010).

Причому в них для більшості видів діяльності кодування КВЕД відрізняються. У зв’язку з цим у багатьох виникли питання:

1) чи треба вносити зміни до відомостей про суб’єкта господарювання, що містяться в Єдиному держреєстрі, адже всі держоргани використовують саме дані Госрееста (наприклад, ДПС, органи статистики, ФНС і ін.);

2) чи треба в органі статистики отримувати нову довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Необхідність внесення змін. Оскільки в 2012 році діють одночасно дві класифікації, то в спішному порядку вносити зміни, на наш погляд, не треба. Паралельне дію двох класифікацій якраз і було передбачено в якості перехідної заходи для того, щоб дати час і спростити перехід від старої до нової класифікації.

Нам видається, що перекодування відомостей, що містяться в Держреєстрі, повинна бути проведена держреєстратором автоматично без подачі будь-яких відомостей суб’єктом господарювання. Однак поки не ясно, чи буде це зроблено. У будь-якому випадку головне, щоб така перекодування в Держреєстрі була здійснена протягом 2012 року (за участю або без участі суб’єкта господарювання). Причому вже з 01.01.12 р програмне забезпечення, до держреєстратором, передбачено ведення в Держреєстрі подвійного кодування видів економічної діяльності (роз’яснення Державної реєстраційної служби від 27.12.11 р №785-7-25-11).

До речі, Держкомстат в листі від 03.11.11 р №13 / 3-20 / 503ПІ вказав, що КВЕД в більшості мають статистичне призначення. І тому код виду економічної діяльності не створює права або обов’язки для суб’єктів господарювання, виступає припущенням і не є достатнім критерієм для виконання всіх передбачених нормативно-правовими актами умов.

Однак не варто применшувати важливість КВЕД.

По-перше, можливість застосування спрощеної системи оподаткування тісно пов’язана з здійснюваними суб’єктами господарювання видами діяльності. При цьому в главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при посиланні на використовувану класифікацію вказана саме Класифікація ДК 009: 2005. Так, всі підприємці в Заяві про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Заява) вказують обрані підприємцем види господарської діяльності згідно з Класифікацією ДК 009: 2005 (п.п. 3 п. 298.3 ПКУ). Ці ж КВЕДи вписуються в Свідоцтво платника єдиного податку (п.п. 3 п. 299.11 ПКУ). Також пряме посилання на конкретний код з Класифікації ДК 009: 2005 міститься в п.п. 2 п. 291.4 і в п.п. 291.5.2 ПКУ.

По-друге, податківці щодо загальної системи оподаткування для підприємців (ст. 177 ПКУ) починаючи з 2011 року просувають ідею про те, що вказівка видів діяльності в Держреєстрі підтверджує факт обрання підприємцем видів діяльності, що здійснюються саме в рамках підприємницької діяльності.

Що стосується застосування спрощеної системи з 2012 року, то в усних консультаціях податківці вже також висловлюються, що якщо підприємець вказує вид діяльності, яким він планує займатися на спрощеній системі (п. 10 Заяви), то такий вид діяльності повинен бути внесений в єдиний Держреєстр. По суті тут податківці використовують той же підхід, що і для загальної системи. Однак, на наш погляд, це незаконно – вважаємо, що головне, щоб здійснювані види діяльності містилися в Класифікації ДК 009: 2005. А для підприємців першої та другої групи важливо, щоб для видів діяльності, які вони планують здійснювати і які вказують в п. 10 Заяви, були встановлені ставки місцевими органами влади.

Але навіть якщо приймати позицію податківців, той факт, що підприємець не вніс уточнення про перекодировке здійснюваних видів діяльності за Класифікацією ДК 009: 2005 на Класифікацію ДК 009: 2010, не говорить про те, що він не обрав зазначені в Держреєстрі види діяльності для підприємництва. Адже дійсні обидві класифікації! Тому вважаємо, що в 2012 році неважливо, з якої класифікації обрані види діяльності для включення до Держреєстру.

По-третє, у багатьох нормах ПКУ при уточненні видів діяльності зроблена пряме посилання на відповідні коди з Класифікації ДК 009: 2005. Так що не виключено, що під кінець 2012 року нас чекають або зміни в ПКУ у цій частині, або продовження дію Класифікації ДК 009: 2005 для норм ПКУ (за аналогією з дією класифікації для ФНС; див. Нижче).

По-четверте, для того щоб не утримувати єдиний внесок на соціальне страхування на суми винагород за договорами цивільно-правового характеру на виконання робіт або надання послуг, підприємець повинен надати своїм контрагентам витяг з Держреєстру, в якому повинні фігурувати виконувані роботи (надавані послуги).

По-п’яте, по КВЕД страхувальника ФНС відносить до відповідного класу професійного ризику, від чого залежить його розмір єдиного внеску на соцстрахування, що нараховується на зарплату найманих працівників. Однак для цих цілей принципове значення дані Держреєстру мають тільки на етапі реєстрації суб’єкта господарювання. В подальшому клас профризику залежить від фактично здійснюваних видів діяльності, які відображаються страхувальником у щорічно подається до органу ФНС Відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності. До речі, для заповнення цього звіту слід використовувати КВЕД не з Класифікації ДК 009: 2005, а одночасно з Класифікації ДК 009: 2010 та Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої наказом Держстандарту від 22.10.96 р №441 (останній скасований ще з 01.04.06 м, але для цілей ФНС продовжував використовуватися до 31.12.11 р).

У той же час про всі зміни, що вносяться підприємствами і підприємцями в Держреєстр, держреєстратор повідомить Пенсійний фонд. І якщо будуть внесені зміни щодо основного виду економічної діяльності, то це може послужити приводом прийняти ФНС рішення про віднесення до нового класу професійного ризику (п. 2.5 Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.10 р №21-6).

Тож нехтувати тією інформацією про види діяльності, яка міститься в Держреєстрі, не варто. Але не варто і панікувати через те, що ви не зробили необхідну перекодування, подавши реєстраційну картку за формою № 4 для юридичних осіб та за формою №11 для підприємців. Адже не виключено, що в 2012 році це буде зроблено держреєстратором автоматично.

Щоб зіставити коди за Класифікацією ДК 009: 2005 та Класифікації ДК 009: 2010, можна використовувати спеціальний сервіс з пошуку відповідності кодів на сайті Держкомстату (www.kved.ukrstat.gov.ua).

Оновлення довідки з Держреєстру. Що стосується отримання нової довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, то Держкомстат в листі від 03.11.11 р №13 / 3-20 / 503ПІ вказав, що її можна буде оновити після того, як будуть скоректовані дані Держреєстру, адже саме з нього черпають дані органи статистики.

Необхідність поновлення КВЕД в Держреєстрі: думка Держкомстату

Витяг з листа Держкомстату від 03.11.11 р №13 / 3-20 / 503ПІ

«Звертаємо увагу на те, що, з огляду на переважно статистичне призначення КВЕД, код виду економічної діяльності не створює права або обов’язки для суб’єктів господарювання, виступає припущенням і не є достатнім критерієм для виконання всіх передбачених нормативно-правовими актами умов.

Щодо наявності або відсутності відповідного коду КВЕД в довідці з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику» органи державної статистики здійснюють державний облік та ідентифікацію юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб (далі – суб’єкти) в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Згідно з Положенням про ЄДРПОУ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 р №499, підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення з нього даних щодо суб’єктів, а також внесення змін до ЄДРПОУ є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення реєстраційних дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Тобто органи державної статистики є користувачами адміністративних даних про державну реєстрацію суб’єктів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, внесених до ЄДРПОУ (зокрема, за видами економічної діяльності суб’єктів). Відповідно до пункту 16 Положення довідку з ЄДРПОУ видає орган державної статистики на запит суб’єкта, де вказує заявлені при здійсненні реєстраційних дій види економічної діяльності ».

Консультації

20.10.2011

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом