Якщо пенсійний фонд відмовляється приймати звітність

Найчастіше ситуації при поданні звітності (звіт щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) до органів Пенсійного фонду мали місце і до 01.01.2011 р Мотиви часто бували тими ж: співробітники управлінь ПФУ висловлювали побажання бачити в звітності доходи працівників не нижче передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати. До речі, іноді подібні проблеми виникають і при подачі податкового розрахунку за формою №1ДФ.

Розглянемо, яким може бути оптимальний алгоритм дій в такій ситуації.

Слід зазначити, що Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 08.10.2010 №22-2 (далі – Порядок №22-2), передбачає тільки одну підставу, за якою органи пенсійного фонду України мають право відмовити в прийнятті звіту щодо сум єдиного внеску: подача такого звіту не в повному обсязі, тобто при відсутності однієї із необхідних таблиць (п. 2.11.). Саме такий недолік, а не зауваження до змісту може стати причиною неприйняття звітності до Пенсійного фонду.

Крім того, працівник органу Пенсійного фонду, який відповідно до своїх посадових обов’язків приймає звіт, повинен перевірити відсутність виправлень в звіті, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту.

Аналіз показників звіту при його прийнятті Порядком №22-2 не передбачено.

Отже, відмова в прийнятті звіту за мотивами його невідповідності належного рівня заробітної плати, як і з будь-якого іншого підставі, крім відсутності необхідної таблиці або не належним чином оформленої звіту, яке може проявлятися в наявності виправлень, відсутності печаток чи підписів посадових осіб, не відповідає нормам законодавства. Втім, можна піти назустріч представникам органу Пенсійного фонду та, наприклад, запропонувати в якості варіанту додати до звіту письмові пояснення, чому зазначений в звіті розмір заробітної плати нижче передбаченого законодавством мінімального (оформлення працівників на неповний робочий час і т.п.). Це, безумовно, найбільш безконфліктне вирішення проблеми. Але не виключено, що і такий варіант не задовольнить представників органу ПФУ. У будь-якому випадку відмова в прийнятті звіту не є належним засобом реагування з боку працівників органів Пенсійного фонду на виявлений факт виплати заробітних плат працівникам в розмірі нижче встановленого законодавством мінімального рівня. У такій ситуації звіт повинен бути прийнятий, а про виявлений факт порушення законодавства про оплату праці повідомлені інспекція з праці і податкова інспекція як органи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства про працю. Тому суб’єкт господарювання повинен бути готовий до позапланової перевірки з боку зазначених контролюючих органів.

Перше питання, яке виникає: як довести, що звіт подавався, але в його прийнятті було відмовлено. Законодавство, на жаль, ніяких рекомендацій з цього приводу не дає. У такій ситуації можна порадити скласти в довільній формі акт про неправомірну відмову в прийнятті звіту і, при можливості, засвідчити його підписами двох свідків. Після цього написати в двох примірниках скаргу на ім’я начальника відповідного управління (див. Приклад на с. 44). Приклавши до скарги один примірник звіту і акт про відмову його зареєструвати, її необхідно подати через приймальню, отримати вхідний номер на другому (вашому) екземплярі. Якщо прийняти скаргу відмовляються, бажано в той же день направити її поштою рекомендованим листом з долученням всіх документів.

Слід відразу попередити можливі зауваження за встановленим п. 2.11 Порядку №22-2 обмеження. Відповідно до цього пункту звіт, спрямований поштою, не вважається поданим. Однак, на нашу думку, в ситуації, що розглядається звіт повинен вважатися поданим в той день, коли він був фактично надано уповноваженому працівнику органу Пенсійного фонду України, який неправомірно відмовився від його прийняття. Тому подальший напрямок звіту поштою є тільки засобом доведення цього факту. Іншими словами, якщо скарга суб’єкта господарювання буде задоволена (тобто відмова прийняти звіт буде визнаний неправомірним), слід вважати звіт поданням особисто в початковий термін його подачі.

Якщо скарга суб’єкта господарювання на дії уповноваженої особи органу Пенсійного фонду не буде задоволена, можна подати скаргу до вищого органу або адміністративний позов до суду.
Слід зазначити, що напрямок звіту в електронній формі (що, на відміну від звичайної пошти, допускається Порядком №22-2) може іноді захистити від неправомірного відмови прийняти звіт з боку органу Пенсійного фонду.

Порядок подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі затверджений постановою правління ПФУ від 19.04.2007 р №7-7 (далі – Порядок №7-7). І після набрання чинності Порядком №22-2 він не втратив силу. Так, згідно з п.п. 3.3.2 Порядку №7-7 після отримання від страхувальника електронного звіту центр обробки електронних звітів здійснює його розшифрування, перевірку цілісності електронного звіту шляхом перевірки електронного цифрового підпису (ЕЦП), виконує перевірку відповідності електронного звіту встановленому формату та формує квитанцію про одержання електронного звіту. Причому зробити це він повинен досить оперативно:

– В разі надходження електронного звіту до центру обробки електронних звітів до 16-ї години квитанція про одержання звіту надсилається страхувальнику протягом двох годин з моменту отримання;
– В разі надходження електронного звіту до центру обробки електронних звітів після 16-ї години квитанція про одержання звіту надсилається страхувальнику протягом перших двох годин наступного робочого дня.

У зазначеній квитанції у текстовому форматі визначаються реквізити одержаного електронного звіту, відповідність формату електронного звіту, результати перевірки ЕЦП, дата та час одержання електронного звіту та дані про відправника квитанції. На квитанцію накладається ЕЦП центру обробки електронних звітів і здійснюється її шифрування. Квитанція надсилається страхувальнику телекомунікаційними засобами загального користування. Другий примірник квитанції зберігається в центрі обробки електронних звітів. Датою та часом надання електронного звіту є дата та час, зафіксовані у квитанції про одержання електронного звіту.

Як передбачено в п. 3.4 Порядку №7-7, в разі ненадходження квитанції про одержання електронного звіту, неможливості її розшифрування або перевірки ЕЦП, а також в разі виявлення помилок і (або) надання уточнень, страхувальник має право подати електронний звіт повторно або подати звіт на паперових носіях до управління Пенсійного фонду України в районі, місті або районі у місті, де страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків. Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання відповідної звітності, визначених законодавством.

Вибравши такий шлях подачі звітності, потрібно бути уважним до інформації, що надходить від центру обробки звітів. Електронний звіт не вважається одержаним у відповідності до вимог Порядку №7-7, якщо страхувальник не отримав квитанцію про одержання електронного звіту або отримав зазначену квитанцію, що містить інформацію про неправомірність накладених ЕЦП страхувальника або невідповідність затвердженому формату електронного звіту (п. 3.6 Порядку №7- 7).

Тобто суб’єкту господарювання пропонується тільки один можливий варіант дій: навіть у разі ненадходження квитанції про одержання електронного звіту подавати новий звіт (відповідно якщо зробити це після закінчення граничних термінів подання, виникне загроза застосування штрафу за несвоєчасне звітування в розмірі 170 грн. Відповідно до п . 4 ч. 11 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р №2464-VI).

Втім, можна діяти і в інший спосіб: оскаржити неправомірні дії або бездіяльність органу Пенсійного фонду України (у формі ненаправлення квитанції в передбачені Порядком №7-7 терміни або у формі відмови його прийняти).

Що ж стосується податкових органів, то підставою для відмови в прийнятті податкового розрахунку за формою №1ДФ низький рівень заробітної плати також не може бути. Податкові органи мають право відмовити в прийнятті звіту тільки в разі подання ксерокопії розрахунку замість заповненого вручну або машинописним текстом (п.п. 2.3.1 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р №1020) або в разі необґрунтованого розподілу звіту на частини (п. 2.4 Порядку №1020).

Прямої заборони у напрямку звіту поштою Порядок №1020 не містить, проте встановлює необхідність реєстрації в органі ДПС другого примірника розрахунку, що залишається у платника (п.п. 2.3.3 Порядку №1020). На ньому проставляються підпис особи, відповідальної за прийняття розрахунку, штамп і номер порції звіту.

У разі відмови з боку працівників податкової прийняти звіт рекомендуємо вибрати ту ж стратегію, що й зі звітом до Пенсійного фонду.

Дата актуалізації статті – 2014р.

Інші статті

27.10.2014

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом