Аутсорсинг и аутстаффинг – як вірно застосовувати

Останнім часом слова «аутсорсинг» та «аутстаффінг» стали зустрічатися у нас все частіше і частіше. І хоча українське законодавство практично не регулює такі відносини, проте на практиці багато суб’єктів господарювання успішно їх застосовують, в тому числі з метою оптимізувати облік і витрати підприємства. У консультації розглянемо, що ж ховається за «модними» іноземними словами, в чому переваги таких відносин і як їх правильно побудувати з урахуванням норм українського законодавства.

У той же час, звертаємо вашу увагу, що найбільш ефективно постійне юридичний супровід вашої діяльності адвокатом.

Визначимося з поняттями

Отже, наше законодавство не дає визначення ні аутстаффінгу, ні аутсорсингу і, відповідно, не містить норм, які б регулювали ці відносини. Тому на практиці так називають найрізноманітніші відносини, а багато хто взагалі не бачать різниці між цими двома поняттями і плутають їх. Узагальнивши практику, що склалася, а також визначення, що містяться в різних джерелах, в тому числі в Інтернеті, можна прийти до наступних висновків.

Аутсорсинг (від англ. Outsourcing – зовнішнє джерело) – передача функцій внутрішнього підрозділу підприємства зовнішньому виконавцеві (наприклад, прибирання приміщень, охорона тощо). У такому випадку ці функції буде виконувати стороння організація, яка спеціалізується на даному виді діяльності (її називають аутсорсером ). Такі дії дозволяють підприємству відмовитися від непрофільних функцій, не характерних для його основної діяльності, проте необхідних для нормальної роботи. В результаті підприємство може зосередитися на виконанні своїх основних функцій і виконувати їх більш ефективно. Між таким підприємством і аутсорсером укладається договір на надання послуг (виконання робіт), при цьому штатні працівники підприємства часто звільняються з перекладу на підприємство-аутсорсер для виконання цих функцій. Наприклад, підприємство укладає з аутсорсером договір на надання послуг з прибирання приміщень і своїх прибиральниць переводить на підприємство-аутсорсер.

Аутстаффінг (від англ. Outstaffing – позаштатний) – вивід персоналу за штат компанії і оформлення його на роботу в інший спеціалізованої компанії (як правило, це або кадрове агентство, або консалтингова компанія). Таку компанію ще називають аутстаффером . При цьому «виведені» зі штату працівники продовжують працювати на своїх колишніх робочих місцях. Тобто фактично скорочення штату не відбувається, проте підприємство «позбавляється» від певної кількості найманих працівників. Підприємство і аутстаффер в цьому випадку укладають договір, предметом якого виступає не виконання якоїсь конкретної функції (надання послуги), а надання робочої сили. Тобто фактично робоча сила передається аутстаффером «в оренду» підприємству.

Як бачимо, операції з аутстаффінгу та аутсорсингу дуже схожі між собою: в обох випадках частина працівників виводиться за штат підприємства, одне підприємство надає іншому послуги за цивільно-правовим договором. Основне відмінність між ними полягає в наступному:

• при аутсорсингу виводиться певна функція підприємства, а при аутстаффінгу – деяка кількість найманих працівників без визначення їх конкретних функцій;
• при аутсорсингу предметом договору між підприємствами виступає послуга, пов’язана з виконанням конкретної функції (по веденню бухобліку, охорони приміщень і т.д.), при аутстаффінгу – предметом договору є послуга з надання робочої сили.

Правомірність укладення договорів аутстаффінгу та аутсорсингу

Як ми вже відзначили, наше законодавство не регламентує ні відносин аутстаффінгу, ні відносин аутсорсингу. Однак з правової точки зору відсутність норм законодавства, що регламентують укладання того чи іншого виду договору, не є перешкодою для його укладення. Адже згідно зі ст. 6 Цивільного кодексу (далі – ЦК) сторони мають право укласти договір, який хоча і не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним принципам нашого законодавства. Крім того, ст. 627 ГК гарантує принцип свободи договору, який виражається, зокрема, в свободі визначення умов договору.

І все ж з позиції дотримання українського законодавства більш прийнятними є відносини аутсорсингу. Для нас цілком нормальне явище, коли, наприклад, на підприємстві немає своєї штатної бухгалтерії, а бухгалтерський облік ведеться сторонньою організацією: аудиторської або консалтинговою компанією, з якою укладається цивільно-правовий договір. Такий порядок ведення бухобліку вписується в рамки Закону від 16.07.99 р №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» – ст. 8 цього Закону прямо передбачає таку можливість. Та й порядок укладення договору на надання послуг регламентується окремою главою ЦК (гл. 63).

Що стосується аутстаффінгу, то, на наш погляд, ці відносини не зовсім вписуються в рамки українського законодавства. Адже в даному випадку працівники аутстаффера, по суті, передаються «в оренду», а відповідно до чинного законодавства предметом оренди може виступати тільки майно. Саме тому існує ризик визнання договору аутстаффінгу недійсним (що не відповідає законодавству).

Справедливості заради хочемо відзначити, що ГК передбачено такий вид договору, як оренда транспорту з екіпажем (ст. 805 ЦК). Однак якщо розглядати правовідносини по цьому різновиді договору оренди, то вони зводяться до наступного:

• по-перше, орендодавець передає орендарю в користування майно у вигляді транспортного засобу;
• по-друге, орендодавець надає орендареві послуги з експлуатації транспортного засобу, переданого в оренду.

І до того ж орендарю транспортного засобу з екіпажем виявляється цілком конкретна послуга, яка більше схожа на аутсорсинг, ніж на аутстаффінг.

Проте на практиці можна зустріти скільки завгодно укладених договорів як аутстаффінгу, так і аутсорсингу. Та й державні органи і громадські організації підтверджують наявність у нас цих явищ. Ось приклади:

• ДПАУ в листі від 01.02.11 р №2548 / 7 / 16-1517-26 розглядає питання про порядок оподаткування ПДВ операцій з надання послуг аутсорсингу;
• Федерація профспілок України в інформаційній записці (додаток до постанови від 01.12.10 р № П-44-2) відзначає, що одним з основних завдань колдоговірної роботи на 2011 рік в сфері зайнятості є недопущення поширення на підприємствах нетипових форм зайнятості, зокрема аутсорсингу і аутстаффінгу;
• Мінрегіонбуд у листі від 08.02.11 р №23-13 / 1052/0 / 6-11 відзначає існування в Україні аутстаффінгу і розглядає проблеми застосування його в сфері будівництва.

Висновки та рекомендації. З усього вищесказаного випливає, що укладення договорів аутсорсингу і аутстаффінгу є правомірним, єдина вимога – умови таких договорів не повинні суперечити нормам нашого законодавства. Саме тому не варто укладати договір, умовами якого передбачається передача в оренду або лізинг працівників. Також ми не радимо вам укладати договір, предметом якого є послуги з надання персоналу. Адже будь-яку послугу або роботу можна ідентифікувати, а наданий персонал якраз і буде виконувати якусь конкретну роботу. Тому в договорі краще вказати саме цю конкретну роботу (послугу) або ж привести перелік послуг. А яким терміном ви назвете свій договір – аутсорсинг, аутстаффінг або просто договір на надання послуг – не має ніякого значення, адже для правильного відображення в обліку операції важливо не назва, а зміст договору.

Переваги використання аутсорсингу і аутстаффінгу

Застосовувати чи не застосовувати особливі відносини з найманими працівниками – кожен суб’єкт господарювання визначає сам, зваживши всі за і проти. Розповімо спочатку про переваги.

податкові переваги

У деяких випадках податкове законодавство обмежує кількість працюючих найманих працівників на підприємстві. наприклад:

• для застосування спрощеної системи оподаткування середньооблікова чисельність найманих працівників за рік повинна бути не більше 50 осіб (ст. 1 Указу Президента від 03.07.98 р №727 / 98, в редакції Указу Президента від 28.06.99 р №746 / 99) ;
• для переходу на нульову ставку податку на прибуток середньооблікова чисельність найманих працівників не повинна перевищувати 20 осіб (абзац «б» п. 154.6 Податкового кодексу).

Використовуючи сторонню робочу силу, підприємству вдається дотримати встановлені законодавством вимоги і скористатися тією чи іншою податковою пільгою або перевагою в оподаткуванні.

Кадрові переваги:

• підприємство позбавляється від необхідності вести кадрову документацію (або її кількість зменшується), а також займатися пошуком персоналу;
• немає необхідності вирішувати проблеми, що стосуються взаємин з найманими працівниками (зокрема, залучати їх до матеріальної та дисциплінарної відповідальності, звільняти і т.п.). Такі проблеми тепер буде вирішувати виконавець, у якого ці наймані працівники трудяться, а підприємство в разі неякісного виконання послуг – буде розбиратися безпосередньо з виконавцем;
• зменшення кількості найманих працівників зменшує квоту на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до Закону від 21.03.91 р №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», адже квота розраховується від середньооблікової чисельності найманих працівників. Це, в свою чергу, допомагає уникнути штрафних санкцій, нарахованих на користь Фонду інвалідів, і таким чином знову ж зменшує витрати підприємства.

Інші переваги:

• можливість знизити офісні витрати (на організацію робочого місця, придбання обладнання тощо);
• більш високу якість послуг, якщо стороння організація спеціалізується на наданні таких послуг.

недоліки

1. Неможливість залучення до матеріальної відповідальності позаштатних співробітників. Однак цей недолік цілком можна компенсувати шляхом докладного опису в договорі між замовником і виконавцем заходів відповідальності за те чи інше порушення.

2. Збільшення у обох сторін витрат часу на різні узгодження і підписання документів.

3. Необхідність розголошення виконавцю конфіденційної інформації, в тому числі комерційної таємниці. Наприклад, якщо виконавець надає замовнику послуги з ведення бухобліку, то без цього не обійтися. В даному випадку є ризик витоку інформації до конкурентів.

4. Небезпека отримання неякісних послуг, а також ймовірність зіткнутися з шахрайством. Щоб знизити цей ризик, слід ретельно підходити до вибору виконавця, наводити довідки про нього.

Як правильно оформити відносини

Якщо, зваживши всі плюси і мінуси використання сторонньої робочої сили, ви все ж вибрали цей варіант, то тепер важливо правильно оформити відносини з аутсорсером або аутстаффером (виконавцем), а також з найманими працівниками.

Як ми вже відзначали вище, в даному випадку між замовником і виконавцем полягає цивільно-правовий договір на надання послуг з правилами, запропонованим гл. 63 ГК . Як і будь-який цивільно-правовий договір, ваш договір повинен містити всі істотні умови і перш за все щодо:

• предмета договору (вказівка ​​послуг);
• ціни договору (розцінки на послуги);
• терміну договору.

Важливо пам’ятати, що деякі послуги підлягають ліцензуванню, тому в разі необхідності у виконавця повинна бути відповідна ліцензія, що також варто відзначити в договорі.

Не забудьте включити в договір умови, що стосуються:

• відповідальності виконавця за неякісне, несвоєчасне надання послуг;
• нерозголошення конфіденційної інформації, отриманої в ході виконання договору;
• порядку обміну необхідною інформацією між замовником і виконавцем, зокрема порядку обліку робочого часу, адже табельний облік на працівників повинен вести виконавець, а працівники найчастіше будуть перебувати на території замовника.

Виконавцю послуги (аутсорсеру, аутстаферу) слід правильно побудувати свої відносини з найманими працівниками. Так, в трудовому договорі з ними необхідно передбачити можливість направлення їх виконувати свої трудові функції на різних об’єктах, що належать замовникам роботодавця.

Врахуйте: хоча працюють співробітники на об’єктах замовника, роботодавцем для них залишається підприємство – виконавець послуги, саме підприємство-виконавець зобов’язаний:

• вести на найманих працівників трудові книжки;
• направляти їх у відрядження в разі потреби;
• надавати працівникові всі передбачені трудовим законодавством гарантії та компенсації (в т.ч. відпустка, різні соціальні виплати і т.д.).

Дата актуалізації статті – 2012р.

27.10.2012

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом