Адвокатське зберігання документів в Запоріжжі

 

Збережемо Ваші документи в безпеці.
Якщо є проблема – вирішимо її в суді.

15 років досвіду вирішення складних юридичних справ,
сотні судових процесів. Ми знаємо як допомогти Вам.

hero image

Адвокатське зберігання документів – це послуга, яка може бути корисна як фізичним, так і юридичним особам, і що дозволяє захистити важливі для вас документи або носії інформації від незаконного втручання державних органів.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», будь-яка інформація, яка стала відома адвокату при здійсненні адвокатської діяльності, а також складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, є адвокатською таємницею.

Забороняється вимагати від адвоката надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань адвокат не може бути допитаний, крім випадків, якщо особа, довірила відповідні відомості, звільнила адвоката від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом; забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

У вартість послуги по адвокатському зберіганню документів в Запоріжжі входить:

  • прийом документів за описом і актом-прийому передачі;
  • зберігання документів в сейфі адвоката;
  • негайне інформування клієнта про запити державних органах, зроблених у зв’язку з даними документами; повернення документів по опису і акту-прийому передачі.

Перелік необхідних для укладення договору документів:

  • завірена копія паспорта та ідентифікаційного податкового коду фізичної особи;
  • або завірена копія паспорта та ідентифікаційного податкового коду підприємця, а також копія виписки про державну реєстрацію;
  • або завірена копія статуту, виписки з ЄДРПОУ юридичної особи та документів, що підтверджують повноваження директора.

Порядок передачі документів на зберігання:

  • в кожному разі передачі документів в обов’язковому поряду укладається договір;
  • кожен з переданих документів повинен бути описаний в описі і акті прийому-передачі документів;
  • в разі передачі ряду однотипних документів або документів у великій кількості, вони повинні бути зшиті і пронумеровані.

Вартість адвокатського зберігання документів в Запоріжжі визначається в індивідуальному порядку, залежно від обсягу, виду документів і терміну їх зберігання.

Вартість адвокатського зберігання документів в Запоріжжі:
– визначається в індивідуальному порядку, залежно від обсягу, виду документів і терміну їх зберігання.