Close

18.01.2017

Зміна засновника. Вихід засновника (учасника) зі ТОВ

1

Зміна засновників ТОВ в Запоріжжі: вихід засновника, продаж корпоративних прав

Зміна засновника. Вихід засновника (учасника) зі ТОВ

Вартість
Терміни
Необхідні документи
Часті питання

Зміна засновника компанії це процедура зміни складу учасників юридичної особи, яка проводиться в разі продажу корпоративних прав на частину статутного фонду, подачі засновником заяви про вихід, продажу підприємства в цілому або в порядку спадкування.

Кожна з процедур виходу учасника з ТОВ має свої особливості як по оформленню, так і за вартістю:

 1. Продаж корпоративних прав. У розумінні закону, частина в статутному фонді ТОВ є таким же товаром, як, наприклад, ручка. І таку частину в статутному капіталі можна продати або подарувати за допомогою договору, укладеного в простій письмовій формі (іноді застосовується і нотаріальна форма, але це викликає додаткові часові та фінансові витрати).
 2. Подача засновником заяви про вихід. Право вийти з ТОВ невід’ємне право кожного учасника компанії, яке може бути реалізовано в порядку, передбаченому статутом (як правило з попередженням заздалегідь інших засновників). Заява про вихід засновника з ТОВ посвідчується нотаріально, а учасник виключається загальними зборами з внесенням змін до статуту. Особливістю такого способу є необхідність перерозподілу часток учасників, що залишилися суспільства і розрахунок з вийшли учасником шляхом компенсації його частки в спільному майні компанії. У зв’язку з цим вихід засновника з ТОВ за заявою застосовується рідко.
 3. Продаж підприємства в цілому. Спосіб аналогічний продажу корпоративних прав одного учасника, проте свої права продають всі учасники ТОВ одночасно, в зв’язку з чим повністю змінюється склад засновників та компанія переходить під контроль інших власників. Як правило, одночасно зі зміною засновників проводиться зміна директора і адреси компанії.
 4. Спадкування. Якщо спадкоємець померлого учасника товариства бажає вступити замість нього в компанію, і інші засновники не заперечую – заміна проводиться на підставі документів нотаріуса про прийняття спадщини.

Необхідно враховувати, що з червня 2018 року процедура зміни учасника ТОВ суттєво змінилася. Якщо раніше для виходу з ТОВ або продажу своєї частки на практиці необхідно було отримати згоду інших учасників (і оформити зміни в статуті протоколом загальних зборів), то тепер – якщо статут ТОВ не містить заборони на вільний продаж своєї частки, учасник може здійснити її без необхідності збору загальних зборів.

Практично це реалізується в такий спосіб: між чинним і потенційним учасниками ТОВ укладається договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (який може бути як в простій письмовій, так і в нотаріальній формі), а також підписується акт прийому-передачі цієї частки (обов’язково в нотаріальному порядку). Даний акт разом із заявою і квитанцією, що підтверджує оплату адміністративного збору, подається реєстратору – що і веде до зміни учасників в реєстрі. Схоже працює механізм виходу зі складу учасників ТОВ або вступу в ТОВ в порядку спадкування частки померлого учасника.

При цьому потрібно враховувати, що зміни відбудуться тільки в державному реєстрі, а для того, щоб дані про нового учасника були відображені також і в статуті, необхідно другою реєстраційною дією міняти дані статуту у зв’язку зі зміною учасників ТОВ.

Вибрати оптимальний вихід засновника з ТОВ ви зможете отримавши попередню консультацію наших юристів, які підберуть найбільш ефективний спосіб. Консультація з питань зміни засновників і виходу учасника безкоштовна і входить у вартість загального пакету послуг .


Вартість оформлення зміни засновників ТОВ:

1000 грн. – без зміни статуту – підготовка комплекту документів та проведення змін в реєстрів у реєстратора (без урахування нотаріальних послуг та адміністративного збору державі);
2600 грн.  – без зміни статуту – підготовка документів для продажи частки засновника (один продає одному), оформлення змін до реєстру у реєстратора з урахуванням послуг нотаріуса (1000 грн.) та адміністративного збору (580 грн.); 
5000 грн.
 – із зміною статуту, в 2 етапи – підготовка документів для продажи частки засновника (один продає одному), оформлення змін до реєстру у реєстратора з урахуванням послуг нотаріуса (1800 грн.) та адміністративного збору (1200 грн.)


У вартість оформлення зміни засновника входить:

 • підготовка протоколу загальних зборів;
 • підготовка нової редакції статуту;
 • підготовка довіреності на зміни;
 • підготовка договорів купівлі-продажу корпоративних прав;
 • оплата зборів і мит;
 • заповнення реєстраційної картки та подача документів реєстратору департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради;
 • отримання виписки, якщо додатково проводиться зміна адреси, назви, директора ТОВ;
 • організація нотаріального підписання документів (нотаріус знаходиться в одній будівлі з нами і ви не будете витрачати час на його відвідування).

В який термін можлива зміна засновника

Зміна засновників оформляється в термін 2 робочих дня  з моменту підписання документів у нотаріуса.

При цьому, можливо прискорити термін виходу учасника з ТОВ до 2 годин – за умови оплати 5-кратного розміру адміністративного збору.


Які документи необхідні для зміни засновника?

Для підготовки документів нам потрібні:

 • копія паспорта (1,2 сторінка, прописка) та податкового коду учасника, що виходить (учасників);
 • копія паспорта (1,2 сторінка, прописка) та податкового коду осіб, яким заходять в якості учасника;
 • копія статуту ТОВ;
 • інформація про перерозподіл часток засновників у статутному фонді.

У разі, якщо виходить або входить юридична особа, додатково:

 • протокол загальних зборів компанії про те, що компанія вирішила вийти зі складу засновників або увійти до складу засновників.

Питання та відповіді про зміну засновників і виході засновника з ТОВ:

Чи оподатковується продаж частки в статутному капіталі?

Згідно вимог податкового кодексу, внесок в статутний капітал ТОВ не обкладається податком. При продажу своєї частки в статутному капіталі засновник оподатковує тільки перевищення різниці вартості спочатку внесеного внеску в статутний капітал і отриманого від продажу доходу. Таким чином, якщо вихід учасника з ТОВ відбувається в наслідок продажу корпоративної частки за вартістю спочатку внесеного внеску (наприклад частка на 1000 грн. Продається за 1000 грн.), То оподаткування не виникає.

Чи можна не продати, а подарувати свою частку в статутному фонді ТОВ?

Так, дарування така ж законна процедура, як і продаж. Але в цьому випадку оподаткування уникнути не вийде особі, яка прийняла частину статутного фонду в дар.

Як оформляється зміна засновника.

Для проведення змін необхідно, щоб було одне з підстав для виходу засновника: як правило це його заява або договір купівлі-продажу. Також це може бути документ, що підтверджує спадкування частки померлого учасника. Такий документ подається реєстратору, який на його підставі проводить зміна в складанні цьо засновників в електронному реєстрі. Після цього, для приведення положень статуту у відповідність зі змінами, загальні збори своїм протоколом затверджують нову редакцію статуту товариства.Протокол і статут завіряються у нотаріуса і подаються в департамент реєстрації разом з додатковим комплектом документів.

Чи можна одночасно з виходом учасника з ТОВ поміняти директора?

Так, можна і це цілком логічно, так як адміністративний збір сплачується незалежно від кількості змін в даних про ТОВ і статуті компанії. При це необхідно правильно оформити звільнення директора і повідомити податкову до моменту вступу на посаду нового керівника.

Як поміняти бенефіціара при виході засновника.

Процедура зміни бенефіціара є частиною загальної процедури зміни засновника і проводиться нашими фахівцями автоматично.


Наші клієнти, які замовили вихід засновника, також цікавляться:

– реєстрацією підприємця
– реєстрацією ТОВ
– реєстрацією ТОВ з ПДВ
– зміною статуту , збільшенням і зменшення статутного капіталу
– зміною адресиназви , директора компанії
– ліквідацією ТОВ